Juridinio asmens likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pasibaigimas išregistruojant jį iš juridinių asmenų registro.

Likvidavimo procesas gali būti inicijuojamas dviem būdais:

 • Savanoriškas likvidavimas - Bendroves direktorių ar akcininkų savanoriškas likvidavimas. Bendrovės direktorių (akcininkų) arba kreditorių paskirtas likvidatorius išparduoda bendrovės turtą varžytinėse.
 • Likvidavimas dėl bankroto - Įmonė likviduojama priverstinai, kai jai yra iškeliama bankroto byla ir įmonė pripažinama nemokia.

Juridinio asmens likvidatorius – vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, teismo nutartimi, ar kitos institucijos sprendimu paskirtas vykdyti juridinio asmens veiklos nutraukimo procedūras arba asmuo, bankroto proceso metu vykdantis įmonės likvidavimo procedūrą.

Juridinio asmens likvidavimo procedūra:

 • Juridinio asmens dalyvių sprendimas nutraukti juridinio asmens veiklą;
 • Teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankrutavusią įmonę (likvidavimas vyksta LR Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka);
 • Teismo priimtas sprendimas likviduoti juridinį asmenį;
 • Laikotarpio, kuriam buvo įsteigtas juridinis asmuo, pabaiga;
 • Juridinio asmens dalyvių skaičiaus sumažėjimas mažiau nei įstatymų leidžiamas minimumas, jeigu juridinio asmens dalyvis per šešis mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria juridinio asmens reorganizuoti ar pertvarkyti;
 • Juridinio asmens steigimo pripažinimas negaliojančiu.

Mūsų kvalifikuotų teisininkų komanda:

 • Rengia dokumentus, reikalingus likvidavimo procedūroms atlikti, teikia juos valstybės institucijoms;
 • Atstovauja klientus Registrų centre, Sodroje, Vilniaus miesto savivaldybėje ir kt.;
 • Visos procedūros metu teikia teisines konsultacijas.