darbo teisė

Konsultuojame fizinius ir juridinius asmenis visais darbo teisės klausimais – darbo sutarčių sudarymo, darbo tvarkos organizavimo, darbuotojų perkėlimo, drausminės atsakomybės taikymo, darbo santykių pasibaigimo ir kt.

Rengiame darbuotojo ir darbdavio susitarimus įforminančius dokumentus, įskaitant nekonkuravimo susitarimus, konfidencialumo sutartis, visiškos materialinės atsakomybės sutartis, darbo tvarkos taisykles, pareigybių aprašus. Mūsų atsakingai parengti dokumentai minimalizuoja darbo ginčų kilimo riziką, o jiems kilus - užtikrina klientui geriausią gynybinę poziciją.

Mūsų kvalifikuotų teisininkų paslaugos:

 • Darbo sutarčių parengimas;
 • Konfidencialumo sutarties parengimas;
 • Nekonkuravimo susitarimo parengimas;
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutarčių parengimas;
 • Vidaus darbo tvarkos taisyklių parengimas;
 • Rizikos įvertinimas ir strateginis konsultavimas;
 • Darbo sutarties nutraukimui reikalingų dokumentų parengimas.
 • Struktūriniai pertvarkymai;
 • Derybos su darbuotojų atstovais;
 • Kolektyvinių sutarčių parengimas, koregavimas;
 • Atstovavimas visuose teismuose vykstančiuose ginčuose.