įmonės restruktūrizavimas

Įmonės restruktūrizavimas - tai laikinų finansinių sunkumų turinčios įmonės, arba įmonės, kuri finansinių sunkumų gali turėti artimiausiu metu,  pertvarkymo būdas, kurio tikslas yra grąžinti skolas kreditoriams, atkurti įmonės mokumą ir išvengti jos bankroto. Restruktūrizavimo proceso metu įmonei yra suteikiama laikina apsauga nuo jos kreditorių. Tokiai įmonei negalima areštuoti turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Įmonės restruktūrizavimo trukmė nustatoma restruktūrizavimo plane. Restruktūrizavimas negali tęstis ilgiau kaip 4 metus. Teismas arba teisėjas gali pratęsti restruktūrizavimo trukmę, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams.

Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė:

  • Turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius;
  • Nėra nutraukusi veiklos;
  • Nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi;
  • Įsteigta ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos;
  • Nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą (kai visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas patvirtina jų atsisakymus arba restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus) įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

Įmonės, atitinkančios aukščiau nurodytus kriterijus ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, kuriuos patvirtina įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

Mūsų paslaugos:

  • Restruktūrizavimo plano metmenų rengimas;
  • Restruktūrizavimo planų rengimas;
  • Restruktūrizavimo proceso administravimas;
  • Kitos su restruktūrizavimu susijusios paslaugos.