Paveldėjimo teisė

Paveldėjims, tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą.

Paveldimi materialūs dalykai (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai) ir nematerialūs dalykai (vertybiniai popieriai, patentai, prekių ženklai ir kt.), palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės, įstatymų numatytais atvejais intelektinė nuosavybė (autorių turtinės teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius, gretutinės turtinės teisės bei teisės į pramoninę nuosavybę) ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos.

VŠĮ Teisingumo centro teisininkai konsultuoja visais su paveldėjimu susijusiais klausimais:

Teisinės paslaugos susijusios su paveldėjimu pagal įstatymą, - įpėdinių eilės, paveldėjimas atstovavimo teise, sutuoktinių paveldėjimo teisė, namų apstatymo ir apyvokos reikmenų paveldėjimas.

Teisinės paslaugos susijusios su paveldėjimu pagal testamentą - testamento sudarymo sąlygos, testamentinis veiksnumas, testamento ar jo dalių negaliojimas, testamento nuginčijimas, teisė į privalomą palikimo dalį, oficialus ir asmeninis testamentas

Teisinės paslaugos sutuoktiniams norintiems sudaryti bendrą testamentą - bendrojo sutuoktinių testamento sudarymas, jo turinys, panaikinimas, negaliojimas ir atsisakymas.

Teikiame visas kitas teisines paslaugas susijusias palikimo priėmimo terminais, praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo galimybės, palikimo priėmimu faktiškai pradėjus jį valdyti, palikimo priėmimu pagal apyrašą, atsakomybe už palikėjo skolas.