Sutarčių teisė

Sutartis, tai dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir įstatymų nenumatytas sutartis, jeigu tai jiems neprieštarauja.

Nežinote kaip parengti sutartį? Mes Jus pakonsultuosime Jums rūpimais klausimais dėl sutarčių parengimo ir/ar padėsime kokybiškai ir greitai parengti:

  • Pirkimo pardavimo sutartį;
  • Paskolos sutartį;
  • Atlygintinų paslaugų teikimo sutartį;
  • Vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį;
  • Nekilnojamojo turto nuomos sutartį;
  • Panaudos sutartį
  • Kitas sutartis ir kontraktus.