skyrybos

Santuoka, tai šeimos pagrindas ir visuomet reikėtų stengtis ją išsaugoti. Tačiau neretai aplinkybės susiklosto taip, kad vienintelė išeitis iš situacijos yra santuokos nutraukimas. Santuokos nutraukimas – atsakingas žingsnis, kuris žengiamas išbandžius visas kitas esamas alternatyvas, bei pasvėrus visus teigiamus ir neigiamus patyrimus. Todėl svarstydami priimti vienokį ar kitokį sprendimą neretai galime būti labai pasimetę. Šalia sunkių emocinių išgyvenimų atsiranda daugybė su santuokos nutraukimu susijusių teisinių klausimų.

Yra trys santuokos nutraukimo būdai:

 1. Bendru abiejų sutuoktinių sutikimu;
 2. Dėl kito sutuoktinio kaltės;
 3. Vieno iš sutuoktinių prašymu.

Visais šiais atvejais santuoką nutraukia tik teismas. Ji laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Taigi, vienintelis santuokos pasibaigimo pagrindas yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo.

Mūsų profesionalų komanda suteiks teisines konsultacijas, paruoš visus reikiamus procesinius dokumentus teismui, bei atstovaus teismuose ir kitose institucijose dėl:

 • Santuokos nutraukimo;

 • Sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos);

 • Vaikų išlaikymo (alimentų) priteisimo;

 • Pilnamečių asmenų (studentų ar besimokančių mokyklose) išlaikymo;

 • Turto padalijimo nenutraukus santuokos;

 • Vedybų sutarties;

 • Sandorių, susijusių su šeimos turtu, klausimų;

 • Tėvystės nustatymo (DNR tyrimų);

 • Tėvystės nuginčijimo;

 • Tėvų valdžios apribojimo;

 • Vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvų;

 • Bendravimo tvarkos su vaikais;

 • Ginčų, susijusių su vaikams priklausančiu turtu, sprendimų;

 • Bendrai gyvenančių asmenų (be santuokos registracijos) turtinių ginčų;

 • Įvaikinimo.

Atminkite, kad jei vienas iš tėvų nesirūpina vaiku ar rūpinasi ne pagal susitarimą, tokiu atveju Jūs turite galimybę pasinaudoti vaikų išlaikymo fondo teikiamomis išmokomis – tai valstybės skiriamos piniginės lėšos, kurios mokamos vaikams, pagal teismo sprendimą, kai vaikas negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vieno iš vaiko tėvų.