juridinių asmenų bankrotas

Juridinio asmens bankrotas, tai nemokios įmonės būsena, kuomet įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Bankroto tikslas yra suteikti galimybę skolininkui pasitraukti iš rinkos ir pradėti naują veiklą, bei apsaugoti kreditorių interesus.

Bankroto byla gali būti inicijuojama tada, kai:

 • Įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų;
 • Įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų;
 • Įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų;
 • Įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų;
 • Įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

Pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo turi teisę teikti:

 • Kreditorius;
 • Savininkas;
 • Įmonės administracijos vadovas;
 • Likvidatorius.

Paslaugos, kurias teikiame juridiniams asmenims bankroto procese:

 • Juridinių asmenų interesų gynyba;
 • Kontroliuojame tiek bankroto administratorių, tiek advokatų Jums teikiamas teisines paslaugas;
 • Teikiame konsultavimą parenkant tinkamus ginčų, bankroto proceso sprendimų būdus;
 • Rengiame procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, prašymus, skundus);
 • Teikiame paslaugas dėl įmonės bankroto parengimo;
 • Konsultuojame asmenis dėl atsakomybės bankroto procese;
 • Konsultuojame asmenis dėl bankroto proceso pradėjimo;
 • Ruošiame neteisminio ir teisminio bankroto procedūrų dokumentus;
 • Rengiame pareiškimus teismui dėl bankroto bylos iškėlimo;
 • Atstovaujame klientų interesams kreditorių susirinkimuose, komitetuose ir teismuose;
 • Atliekame įmonės sudarytų sandorių teisinį auditą ir kt.